They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

indywidualnie portal

Temat: Kodeks Lecha Kaczyńskiego
Kodeks być może powinien powstać (ale bardziej czytelny i przejrzysty, kodeks LK jest ciężkawy do czytania), chociaż oczywiście zasady etyczne winny być normalnie przestrzegane. Jeśli jednak miałby powstać kodeks etyczny - to nie powinien on dotyczyć rządu, ale być przeznaczony dla urzędników państwowych i samorządowych. Tyle że wtedy do takich zasad etycznych powinno się przysiąść i napisać je w sposób logiczny i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,30016117,30016117,Kodeks_Lecha_Kaczynskiego.htmlTemat: Co opozycja zarzuca staroście?
Jeśli chodzi o afery rozporkowe to nie tylko starosta jest nie do upilnowania.Niejedni z Konopisk i PZD podczas pracy i nie tylko prowadzą rozwiazłe życie chociaż obowiazuje ich kodeks etyczny jako urzędników samorządowych, a tym bardziej jak noszą nazwiska osób, które dostały się do sejmu.To straszne jakich pracowników zatrudnia się w urzędach.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,29704914,29704914,Co_opozycja_zarzuca_staroscie_.html


Temat: W Urzędzie Miejskim Wrocławia powstaje kodeks e...
Zgadzam się z Panią, że w prywatnych firmach drenaż pracowników jest większy niż w państwowych czy samorządowych. Nie zmienia to jednak faktu, że pracownicy w cywilizowanym kraju, a za taki mam wrażenie się uważamy, powinni być traktowani zgodnie z przysługującymi ich prawami. Przykład powinien iść właśnie m.in. z takich instytucji, jak Urząd Miejski. Od urzędników słusznie wymaga się szczególnej kultury, właśnie etyki ... niekompetentny szef, bez potrzebnej wiedzy na stanowisku, które zajmuje. Dalej więc uparcie powtarzam - nie kodeks etyki, a właściwe zarządzanie ludźmi, kompetentne przydzielanie im obowiązków i sprawiedliwa obiektywma ocena ich pracy....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,72,11147909,11147909,W_Urzedzie_Miejskim_Wroclawia_powstaje_kodeks_e_.html


Temat: Etyka urzędnika
Kodeks etyczny. Ładnie to brzmi. Ale nasze instytucje samorządowe znajdujące się na terenie Lublina, i tak nie będą przestrzegać postanowień kodeksu.Gdzie tu można mówić o zasadzie sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, uczciwosci. ... wszystkie soki /jak z cytryny/. Owszem taki kodeks etyczny jest potrzebny, ale należy go wprowadzić po wyborach do władzy samorządowej.Bo obecna kadra zarządzająca już za bardzo przesiąkła toksycznością. I dobrze wie co się dzieje wśród urzędników ale im nie pomoże. A jedynie szkodzi.........
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,62,19195466,19195466,Etyka_urzednika.html


Temat: Mieszkańcy pytają ? Prezydent odpowiada !
... pochwał, porad. > Taki sposób bezpośredniej komunikacji, potwierdza nową europejską > filozofię pracy urzędnika, zgodnie z Kodeksem Etyki Urzędnika > Samorządowego, urząd powinien być otwarty na sprawy obywateli, > powinien być...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,71359349,71359349,Mieszkancy_pytaja_Prezydent_odpowiada_.html


Temat: "Pomówieni i zniesławieni"kontra dziennikarz Nowin
w Pana wieku to zupełnie fajny facet był, z poczuciem humoru - jak pamiętam. Pracowity. I nie gardził ludźmi. (Malutka przypominajka Kodeksu etyki: tzw. strona, kiedy wychodzi z gabinetu urzędnika, zawsze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,30317472,30317472,_Pomowieni_i_znieslawieni_kontra_dziennikarz_Nowin.html


Temat: Projekt kodeksu etyki pracownika samorządowego
Projekt kodeksu etyki pracownika samorządowego Tak trzymać!!! Kodeks bardzo niepotrzebny!!!! Zpisy wymienione w publikacji jak najbardziej niesłuszne!!! Państwem urzędniczym stajemy się!!! Oby jeszcze urzędznik nie mówił "...ja dla pana mówię; słucha ... A w ogóle to urzędnik( jak by ktoś nie wiedział)pieniądze zarabia za przychodzenie do urzędu a nie po to aby pomóc petentowi!!! On (urzędnik) kocha mieć "władzę" nad petentem. Fajny gość z tego urzędnika - wziątę weźmie co by sprawa była załatwiona. To czego czepiasz się pan, Panie Ćwikowski? ZAłatw pan sprawę z tym pracownikiem KAncelarii Premiera sprawę kodeksu - wziątką ma...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,10330017,10330017,Projekt_kodeksu_etyki_pracownika_samorzadowego.html


Temat: Rozmowa z Waldy Dzikowskim, politykiem PO podej...
państwowego i samorządowego. Takie praktyki zawsze będą budziły podejrzenia korupcji. I niestety takie podejrzenia są w przypadku pana Dzikowskiego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,67,49867842,49867842,Rozmowa_z_Waldy_Dzikowskim_politykiem_PO_podej_.html


Temat: Kodeks Lecha Kaczyńskiego
elfhelm napisał: > Kodeks być może powinien powstać (ale bardziej czytelny i przejrzysty, kodeks > LK jest ciężkawy do czytania), chociaż oczywiście zasady etyczne winny być > normalnie przestrzegane. > Jeśli jednak miałby powstać kodeks etyczny - to nie powinien on dotyczyć rządu, > > ale być przeznaczony dla urzędników państwowych i samorządowych. Tyle że wtedy > do takich zasad etycznych powinno ... zacząć. Kodeks jest na pewno lepszy niż pobożne życzenia w rodzaju "oczywiście zasady etyczne winny być normalnie przestrzegane". A na razie są pretensje, że w ogóle napisał a nie powinien bo...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,30016117,30016117,Kodeks_Lecha_Kaczynskiego.html


Temat: Mieszkańcy pytają ? Prezydent odpowiada !
służebną rolę dla lokalnej społeczności. I pełni. Urzędnik powinien z troską pochylać się nad problemem klienta urzędu, być dlań życzliwy i kompetentny. Wszak urzędnik jest opłacany z pieniędzy podatnika. Warto nadmienić,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,71359349,71359349,Mieszkancy_pytaja_Prezydent_odpowiada_.html


Temat: Zbigniewa Religi uwagi o Rzeczypospolitej
dodał. Według Religi polityków powinien objąć kodeks etyki. - Sprzeniewierzenie się zasadom eliminowałoby takie osoby z życia publicznego - wyjaśnił. serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34474,2786249.html Okazuje sie,ze prof. Religa ma program. W porownaniu z idiotyzmami...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,25650663,25650663,Zbigniewa_Religi_uwagi_o_Rzeczypospolitej.html


Temat: dokończenie: URZĄD DLA NAUCZYCIELA CZY DLA ...
Ale czy kapituła konkursowa oceniała stosunki urząd – nauczyciele? Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta to bardzo piękny dokument. Precyzuje wartości i standardy zachowania urzędników, związane z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Szkoda, że dla niektórych urzędników są to tylko niewiele znaczące kartki papieru. PAWEŁ LARECKI Rzecznik Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Piotrkowa e-mail: rzecznik.stowarzyszenie@gazeta.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,164,31068992,31068992,dokonczenie_URZAD_DLA_NAUCZYCIELA_CZY_DLA_.html


Temat: Pani dyrektor na dwóch stołkach
... Można mieć wątpliwości, czy dyrektor urzędu nie działa na korzyść firmy, w której pracuje. Kodeks etyki architekta Reguła 1.5: Architekci rezygnują z umowy o pracę, jeśli zakres obowiązków wymaga kompromisów zawodowych,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,62,40475139,40475139,Pani_dyrektor_na_dwoch_stolkach.html


Temat: Duch Barei w ratuszu ...
Jaki powinien być urzędnik? - kodeks etyczny:wypis 1. Chroni interesy wspólnoty samorządowej oraz poszczególnych jej członków, wzbudzając zaufanie i budując pozytywny wizerunek urzędu. 2.Uczciwy urzędnik w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności, nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z obowiązkami służbowymi. 3.Urzędnik zachowuje obiektywizm i bezstronność przy gromadzeniu, ocenie i przekazywaniu informacji. Przy formułowaniu ocen i opinii nie kieruje się własnym interesem oraz nie ulega wpływom innych osób. 4.Urzędnik stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogaca zdobytą wiedzę i umiejętności, a uzyskanymi wiadomościami dzieli się ze współpracownikami. 5.Urzędnik przestrzega zasad dobrego zachowania wobec obywateli, współpracowników, podwładnych i przełożonych. Jest uprzejmy, punktualny i taktowny. 7.Pracownik Urzędu Miasta Opola, bez względu na ... pełną świadomością konsekwencji, jakie przyniosą lub mogą przynieść. 8. Urzędnik jest lojalny wobec urzędu i przełożonych, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniony błąd. Akceptuje zgodne z prawem i zasadami etyki cele urzędu i zadania zlecone przez przełożonego. Nie przekazuje na zewnątrz urzędu informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy bez odpowiedniego upoważnienia ... przełożonych, współpracowników, podwładnych i obywateli. 10.Pracownik urzędu traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Rzeczpospolitej Polskiej oraz wspólnoty samorządowej miasta Opola oraz chroni uzasadniony interes każdej osoby. Swoją ... Każdy pracownik urzędu jest zobowiązany do sprawnej i uprzejmej obsługi interesantów, bez zbędnej zwłoki lub odsyłania do innego wydziału. 11.Urzędnik powinien wykonywać swoje zadania w sposób rzetelny. Powierzone sprawy realizuje wnikliwie, ... 12.Wysoka jakość i efektywność wykonywanej pracy ma dla urzędnika podstawowe znaczenie. Dąży do uzyskania możliwie najlepszych wyników swej pracy przy minimalizacji ponoszonych nakładów. Jest twórczy w podejmowaniu zadań. Powierzone obowiązki realizuje ... sposób oszczędny, a jednocześnie zapewniający ich najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie, w szczególności zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych oraz użyciem w celach innym niż służbowe. 15.Urzędnik wykonuje swoje obowiązki zapewniając i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,29900557,29900557,Duch_Barei_w_ratuszu_.html


Temat: Czy petent może interweniować? - dyskusja o sam...
Czy petent może interweniować? - dyskusja o sam.. Przyglądając się dyskusji o pracy władz lokalnych i przydanych im do pomocy urzędników zastanawia mnie kluczowa sprawa, a mianowicie stosunek tych działań do ... biurokracja w stosunku do obywatela utraciła by swoja siłę. W tym przypadku mamy do czynienia z klasyczną skargą powszechną, do załatwienia której ma zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego. Jak to możliwe, że organ który jest upoważniony do przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg przekazuje pismo do ustosunkowania się przez pracownika organu, któremu czyni się zarzut nienależytego wykonywania zadań – niezależnie od formułowanych ocen, a ... przestępstwie ściganego z oskarżenia prywatnego. Jak się ma zachowanie tak Prezydenta Miasta, jak i pracownika samorządowego do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, a konkretnie do wyrażonej w prawie fundamentalnej zasady pogłębiania zaufania obywateli ... i Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Nie mi jednak oceniać poziom ich recepcji w administracji miejskiej Olsztyna. A co się tyczy tego, że pracownik samorządowy może poczuć się dotknięty lub urażony ocenami ... szans powodzenia. A wykorzystywanie w takich sprawach wzmożonej ochrony funkcjonariuszy publicznych ze strony prawa karnego powinno być oceniane jako nadużycie prawa podmiotowego. Ale to już jest odrębna sprawa z zakresu etyki urzędniczej i akceptacji takich zachowań przez pracodawcę samorządowego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,64,48117281,48117281,Czy_petent_moze_interweniowac_dyskusja_o_sam_.html


Temat: Urzędnik do radnego: "Po ch.u.j. to piszecie"
... poczytaj sobie np. ustawę o pracownikach samorządowych i dopiero potem mi pisz co jest służbą, a co nie. Oczywiście, że kompetencje są ważne - ale przecież nie najważniejsze, szczególnie jeśli ... pchających do pracy na rzecz społeczeństwa, a do tego są powołane urzędy. Pracodawcą urzędników nie jest przecież jakiś tam mityczny urząd miasta, tylko konkretnie prezydent, który de facto jest pracownikiem powołanym ... prawa - tak powstało prawo pracy, prawa człowieka itd. W niektórych branżach tworzą kodeksy etyczne, w niektórych zawodach za ich łamane można nawet stracić prawo ich wykonywania... no zobacz jakież to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,67,104574474,104574474,Urzednik_do_radnego_Po_ch_u_j_to_piszecie_.html


Temat: Prezio Gawłoski atakowany przez NIE
etyki urzędnika, który narusza obowiązujące w Polsce prawo - z konstytucją włącznie. Te stwierdzenia oraz zarzuty podawania nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych polityka mecenas Janusz Psiuch nazwał informacjami wyssanymi z palca, ... działalności gospodarczej i samorządowej Gawłowskiego autor tekstu, Mateusz Kusiak, zaczerpnął z "Głosu Pomorza”, "Głosu Koszalińskiego”, "Trybuny” i "Nie”. - I nie były one nigdy kwestionowane przez powoda. Mecenas reprezentujący "Nie” zgodził...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,83,29439922,29439922,Prezio_Gawloski_atakowany_przez_NIE.html


Temat: Co radny może, musi, a czego mu nie wolno
stanowiącymi i kontrolnymi samorządu terytorialnego. Uchwalają prawo lokalne oraz budżety, ustanawiają programy rozwoju gospodarczego, decydują o sprawach majątkowych. Kontrolują poczynania władz wykonawczych oraz funkcjonowanie samorządowych jednostek organizacyjnych. Radni pracują w radzie w dwojaki sposób: w komisjach problemowych oraz na sesjach plenarnych. Należeć do wybranej komisji jest prawem radnego. Przepisy ustaw samorządowych dają im wiele innych uprawnień gwarantujących jak najlepsze możliwości sprawowania uzyskanego od wyborców mandatu. Przy jego wykonywaniu przysługuje im ochrona prawna, jaką daje kodeks karny funkcjonariuszom publicznym (przed znieważeniem, naruszeniem nietykalności). Nie wolno wyrzucić ich z pracy bez zgody rady. Pracodawca musi ... Muszą kierować się dobrem całej wspólnoty samorządowej. Nie zwalnia to ich jednak z obowiązku utrzymywania stałej więzi z wyborcami, czyli kontaktów z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Zgłaszane przez obywateli sprawy oraz ... instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, jest nie tylko prawem, lecz także obowiązkiem radnego. Zakazy wspierają uczciwość Prawom i obowiązkom radnych towarzyszą pewne ograniczenia, jakim poddani są ci depozytariusze ... tej jednostki samorządu, w której sprawuje mandat. Nie może też kierować żadną samorządową instytucją ani być zastępcą kierownika. Przed przystąpieniem dopełnienia obowiązków urzędnik, który został radnym, musi w ciągu siedmiu dni ... się radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego w tej jednostce samorządowej, w której sprawują mandat. Jeśli radny prowadził ją przed wyborami, ma trzy miesiące od złożenia ślubowania, by się z takiego interesu wycofać. W przeciwnym razie jego mandat automatycznie wygaśnie. Radni i ich małżonkowie nie mogą być członkami władz spółek handlowych ani przedsiębiorstw z udziałem samorządowych osób prawnych. W czasie ... Oprócz unormowań ustawowych w niektórych gminach, powiatach i województwach radnych wiążą też regulacje kodeksów etycznych, które precyzują przepisy prawa.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,14936,52633798,52633798,Co_radny_moze_musi_a_czego_mu_nie_wolno.html